Resultat KM mete

Juniorer:
1:a Lukas Fredholm, 1030 gr
2:a Teo Bang, 70 gr

Seniorer:
1:a Krister Nyberg, 5766 gr
2:a Arne Hellman, 4330 gr
3:a Birgit Thorell, 3086 gr
4:a Hasse Thorell, 3064 gr
5:a Marcus Möller, 2310 gr
6:a Anders Ahlgren, 2072 gr
7:a Mårten Wall, 1900 gr
8:a Lasse Hansson, 1340 gr
9:a Anne-Marie Gileborg, 1250 gr

Det var mestadels löja som nappade, men pris för största fisk gick till Krister med en braxen på 526 gr, och han knep även bucklan för största abborre, 124 gr.

Tävlingen Årets längd

Nu finns resultaten för tävlingen på hemsidan under Aktiviteter, länk.
Ju fler arter du samlar på dig desto större chans till en bra placering. Det är även tävling på längst abborre respektive braxen. Tävlingen pågår hela medlemsåret, alltså t o m 31 mars 2022.
Reglerna är enkla: fota mot måttband eller liknade och skicka till marten.wall@esfk.se. Arterna som ingår är abborre, björkna, braxen, gädda, gös, havsöring, id, lake, mört, regnbåge, ruda, röding, sarv, sik, skrubbskädda, strömming och sutare.
Det är 2 klasser juniorer t o m 15 år, och seniorer. Just nu leder Lukas Fredholm och Arne Hellman, länk.

Våra utflykter inriktar sig på olika arter och fiskesätt, så häng med på dem! Har du inte utrustningen har vi med det så att alla kan lära sig nya fiskemetoder och arter.

Årets längd

Nu lanserar vi en ny tävling! Det gäller att samla centimetrar av så många arter enligt nedan som man kan. En fisk per art.
Rapportera vartefter du får en art. Får du en längre fisk än den du redan har rapporterat, så räknas den nya. Aktuell ställning kommer att finnas på hemsidan.

Sammanlagd längd av abborre, björkna, braxen, gädda, gös, havsöring, id, lake, mört, regnbåge, ruda, röding, sarv, sik, skrubbskädda, strömming, och sutare.

Två klasser: barn och ungdomar upp till och med 15 år, samt vuxna och ungdomar från 16 år.
Tre priser i varje klass.
Dessutom ett pris i varje klass för längsta abborre respektive braxen!

Bild på fisk mot måttband skickas till marten.wall@esfk.se

Hantera fisken varsamt, och släpp tillbaka den försiktigt om du inte ska ta hem den till matbordet.

Tävlingstid 1/4 till 31/3-22. Prisutdelning på årsmötet.

Vad är Friluftslivets år 2021? Länk.