Våra fiskevatten i Järlasjön

ESFK arrenderar fisket i delar av södra Järlasjön (dock inte vid Hästhagen). Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller i södra delen av Sicklasjön. Sportfiskekortet ingår i ESFK:s medlemskap. Sportfiskekortet kvitteras ut vid klubbens evenemang och kan även skickas på begäran.

I bilden visas med blå färg var medlemmar i ESFK har rätt att fiska. Rödfärgade områden är ej tillåtna.

SJÖFAKTA

Yta83,5 hektar
Medeldjup9,4 meter
Maxdjup22,0 meter
Nivå4,9 meter över havet
Volym8 030 000 m³

Fisket

Sjön är populär för pimpelfiske. Fiskbeståndet består av bland annat gädda, abborre, braxen, björkna, mört, sarv, sutare, ruda och löja. Vid kommunens senaste provfiske hittades bland annat den sällsynta fisken nissöga och musselarten allmän dammussla.

Järlasjön är Nackas största sjö

Den ligger i en öst-västlig sprickdal och består av flera bassänger. Den inre delen av sjöns västra bassäng brukar kallas Sicklasjön. Kolbottensjön, som förbinds med Övre Järlasjön genom en kulvert under Saltsjöbadsleden och en trång kanal, är också en del av Järlasjön. Kolbottensjön ingår dock inte i ESFK:s fiskevatten.

Mer om Järlasjön

Järlasjön | Nacka kommun

Järlasjön provfiske 2019  (PDF-dokument, 675 kB)