Årskort

Årskorten är en medlemsförmån. Det är bara den som är medlem som äger rätt att ansöka om köp av årskort.

Även i år finns ett begränsat antal årskort, 80 st, lika som förra året. Parkeringen vid bommen är nu tillgänglig för Enskede Sportfiskeklubb. Vi delar den med Äventyrsbanan och ”vår del” är den ut mot vägen; den mot skogen är Äventyrsbanans. Finns det inga platser där är vi hänvisade till betalparkeringen.
OBS! Inga gratis parkeringstillstånd finns att dela ut till den parkeringen.

Årskorten kostar 1 800 kr, och finns det årskort kvar efter 30 september kommer de att säljas till reducerat pris för 1 100 kr, med giltighet fram till sista mars 2025.

Giltighetstiden är 1 april 2024 – 31 mars 2025. Läs reglerna för årskorten här.

Vill du köpa årskort gör du så här:

  1. Betala medlemsavgiften. Betalningsinformation här.  Betala gärna med Swish, då kommer information att du betalt direkt, använder du Pg tar det en bankdag innan pengarna finns på ESFK:s konto

2.   Tidigast 25 januari kan du skicka in en intresseanmälan angående årskortet till kassor@esfk.se. Intresseanmälningarna hanteras i turordning under förutsättning att medlemsavgiften är betald, annars lämnas den utan avseende. Då kontrolleras också att det finns lediga årskort.

3.  Du får en bekräftelse på att du kan köpa ett årskort och hur du ska betala. Se till att dina adressuppgifter, telefon och e-post, är aktuella. Skicka gärna in dom till kassor@esfk.se

4.  När du betalat kommer ditt årskort att läggas in på iFiske. Även om du inte har iFiskes app så kan våra tillsynspersoner se att du har ett årskort. Du måste då kunna styrka din identitet. Årskortet kommer också att skickas till din mailadress.

Max 1 laxartad fisk får behållas per dag. När den fisken är avlivad krävs ett dagsfiskekort för allt fortsatt fiske den dagen. Man får alltså inte fortsätta fiska och utöva catch & release efter det att man tagit upp sin fisk. För att få fortsätta sitt fiske krävs att man löser ett dagsfiskekort via iFiske (medlemspris f n 100 kr).

Kontakta styrelsen@esfk.se vid frågor.

När Sandasjön är stängd för säsongen

Syftet med att tillåta fiske för årskortsinnehavare är att ha en närvaro vid sjön samt att premiera våra årskortsinnehavare. Som årskortsinnehavare uppmanas du att kontakta vaktchef eller styrelse vid misstänkta oegentligheter vid sjön.

Syftet med att tillåta fiske för tillsyningsmän är att ha en utökad närvaro vid sjön. Det är ett incitament för att stanna längre vid sjön och hålla god uppsyn.

Årskortsinnehavare har rätt att fiska när Sandasjön är stängd för säsongen för övriga besökare. Dock endast fram till isättningen för premiären (Vår/Vinter). Det är årskortsinnehavarens ansvar att känna till när isättningen görs, exempelvis genom att kontakta vaktchef, sjöansvarig eller styrelse. Befintligt regelverk ska följas. Observera att det inte är tillåtet att köpa dagskort under tiden då sjön är stängd. Detta innebär att årskortsinnehavare enbart har lov att ta upp en fisk per dag då sjön är stängd.

Tillsyningsmän har rätt att fiska när Sandasjön är stängd för säsongen för övriga besökare. Detta gäller utan förbehåll för när isättning görs för premiären. Dock enbart ”Catch and release”, undantaget fiske från is då ”Catch and release” inte är tillåtet. Således har tillsyningsmän inte rätt att fiska från is då sjön är stängd. Befintligt regelverk ska följas.

Observera att Sandasjön också kan stängas tillfälligt av andra orsaker, exempelvis då företag abonnerat sjön. Då är INTE fiske tillåtet för årskortsinnehavare/tillsyningsmän.