Beställ årskort

Styrelsen har fattat beslut om att försäljningen av årskort till Sandasjön ska ske digitalt via samma plattform som används för vanliga dygnskort. Vi gör förändringen för att underlätta administrationen kring årskorten.

Vi har även fattat beslut om att begränsa antalet årskort för försäljning till 60 stycken. Beslutet grundar sig i att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att kunna erbjuda en positiv fiskeupplevelse och hålla fisketrycket i Sandasjön på en rimlig nivå. Vi gör bedömningen att gränsen på 60 stycken årskort motsvarar den nivå som var innan intresset ökade kraftigt i samband med pandemin. Under 2021 såldes 107 årskort innan försäljningen stoppades.

Det är ännu inte bestämt när försäljningen av nästa periods årskort kommer att öppna, men vi kommer att gå ut med information om det inom kort. På grund av ändringarna vill vi redan nu uppmana alla medlemmar att invänta besked om den nya rutinerna för försäljningen och INTE genomföra betalningen till klubbens Plusgirokonto enligt tidigare år. Då ingen försäljning längre ska gå via kassören kommer alla eventuella direktbetalningar att behöva återbetalas.

Kontakta styrelsen@esfk.se vid frågor.