Årskort

År 2023 är antalet årskort till Sandasjön begränsat till 80 stycken, högst 50 av dessa kan erbjudas parkeringstillstånd. Alla medlemmar som är intresserade av att få ett årskort kan anmäla sitt intresse till kassor@esfk.se före 28 februari.

För att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt kommer det ske en lottning om fler än 80 anmäler intresse Ett villkor för att få köpa årskort är betalt medlemskap för perioden 1/4 2023-31/3 2024. Det innebär att medlemskapet måste vara löst innan köpet av årskort kan genomföras. Vi kommer i efterhand att kontrollera medlemskap efter genomfört köp och om medlemskap saknas kommer köpet att makuleras. Köpet ska vara genomfört före 1 april. Har detta inte skett kommer kortet även återgå till försäljning.

Årskort och parkeringstillstånd kommer att skickas ut efter det att vi har registrerat betalningen. Eventuellt återstående kort kommer att erbjudas till de som anmält intresse att köpa kort men blivit utan i utlottningen. Finns det sedan kort över kommer de att läggas ut för försäljning och då är det först till kvarn som gäller.

Nedan följer de ändringar som gäller årskort Sandasjön perioden 1/4 2023-31/3 2024:

  • Antalet årskort är begränsat till 80 stycken. 
  • Intresseanmälan senast 28 februari. Om antalet intresseanmälningar övertiger 80 fördelas korten via lottning 
  • Parkeringstillstånd ingår för maximalt 50 årskort.
  • Max 1 laxartad fisk får behållas per dag. När den fisken är avlivad krävs ett dagsfiskekort för allt fortsatt fiske den dagen. Man får alltså inte fortsätta fiska och utöva catch & release efter det att man tagit upp sin fisk. För att få fortsätta sitt fiske krävs att man löser ett dagsfiskekort (medlemspris f n 75 kr).

Intresseanmälan

    * markerar obligatoriska fält    Kontakta styrelsen@esfk.se vid frågor.