Beställ årskort

OBS! PÅ GRUND AV EXCEPTIONELLT HÖGT TRYCK PÅ ÅRSKORTEN HAR FÖRSÄLJNINGEN FÖR 2021 STOPPATS FRÅN OCH MED 20/4.
Föreningens målsättning är att alla som besöker Sandasjön ska ha en bra fiskeupplevelse. För att undvika trängsel och ett allt för hårt fisketryck har styrelsen därför beslutat att stoppa försäljningen. Undantag gäller till 30/4 för de som var medlemmar i ESFK innan beslutet trädde i kraft 20/4.

Årskort till Sandasjön kan endast beställas av medlemmar i ESFK till priset av 1000 kr.

Årskortet skall alltid medföras vid fiske och är giltigt under samma tidsperiod som medlemsåret (1/4 – 31/3). Gäller även vid premiärer om inte annat anges.

Årskortet berättigar innehavaren till att behålla max två laxartade fiskar per dygn. Se fiskeregler för övriga bestämmelser.

Parkeringstillståndet beviljar innehavaren till att utan att erlägga avgift parkera vid den stora parkeringen mitt emot Tenntorp. Det finns ett begränsat antal parkeringstillstånd, därför önskar vi att endast de som är i behov av ett tillstånd anger ja i formuläret. Parkeringstillstånden för 2021 är slut.

Mot uppvisande av genomförd betalning (t.ex. skärmdump från internetbanken) kan man börja fiska innan man har fått årskortet hemskickat.

I samband med att man fyller i formuläret nedan betalas avgiften på 1000 kr in till plusgirokonto 351706-7. Ange endast namn som meddelande.