Regler

FISKEREGLER

  • Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen kan tas i beslag. 
  • Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart förverkas.
 •  
  • Fiskekortet är personligt, skall alltid medföras vid fiske och utan anmodan uppvisas för fisketillsynsperson. Har du köpt ett rabatterat fiskekort för medlemmar måste medlemskap kunna styrkas.
 •  
  • All form av mete, mäskning och fiske med levande bete, agn, luktmedel eller liknande är förbjudet. Se separat punkt om pimpelfiske.
  • Endast spinn- och flugfiske är tillåtet, samt pimpelfiske från is. 
 •  
  • Vid pimpelfiske från is är bete tillåtet, ej Power Bait eller liknande. Det är förbjudet att återutsätta fisk som har tagits upp ur vattnet vid pimpelfiske, samt att det är förbjudet att mäska och att använda flöte.
  • Ett handhållet redskap per fiskare tillåtet. Det inte tillåtet att lämna redskapet fiskande, med eller utan uppsyn.
  • OBS, NY! Fiskekortet berättigar till att fånga och behålla max två laxartade fiskar. När två laxartade fiskar har avlivats är fiskekortet förverkat och ett nytt fiskekort erfordras för allt fortsatt fiske, även C&R. Årskortsinnehavare får endast avliva 1 laxartad fisk per dag och därefter köpa dagskort för allt fortsatt fiske.
  • Barn t.o.m. 17 år fiskar på samma fiskekort som målsman, totalt två laxartade fiskar får behållas. Utan målsman närvarande krävs eget fiskekort.  
  • OBS, NY! Vid återutsättning av fisk är det förbjudet att använda trekrok. Se separata förhållningsregler som gäller vid catch & releasefiske. Vid vårdslös återutsättning kan fiskekortet omedelbart förverkas.
  • Endast flugfiske är tillåtet från flytring. Särskilt fiskekort eller årskort krävs.
  • Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.
  • Skräpa inte ner i naturen, kvarglömda fiskelinor och annat skräp kan skada fåglar och andra djur. Medförda föremål får ej lämnas kvar.

Förutom ovan nämnda regler gäller även Fiskelagen (1993:787) och övrig fiskelagstiftning.

Enskede Sportfiskeklubb förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna eller stänga sjön för allt fiske.

Sandasjön har begränsat utrymme för att fiska från land. Växla fiskeplats och markera ej dessa i onödan. Visa hänsyn till andra fiskare.

Eldning endast tillåtet vid iordningställda eldplatser, engångsgrillar får endast användas i dessa. Respektera eldningsförbud vid brandfara.

Allt fiske sker på egen risk.