Regler

FISKEREGLER

  • Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen kan tas i beslag. Fiskekortet är personligt och skall alltid medföras vid fiske.
  • Fiskekortet skall utan anmodan uppvisas för fisketillsyningsman.
  • Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart förverkas.
  • Allt tjuvfiske polisanmäls.
  • All form av mete, mäskning och fiske med agn, luktmedel eller liknande är förbjudet. Se separat punkt om isfiske.
  • Endast spinn- och flugfiske är tillåtet, förutom vid fiske från is då det är pimpelfiske som gäller.
 •  
  • Vid pimpelfiske från is är bete tillåtet, dock ej Power Bait eller liknande. Det är förbjudet att återutsätta fisk som tagits upp ur vattnet vid pimpelfiske, samt att det är förbjudet att mäska och att använda flöte.
  • Ett handhållet redskap per fiskare tillåtet. Det inte tillåtet att lämna redskapet fiskande, med eller utan uppsyn.
  • Fiskekortet berättigar till att fånga och behålla max två laxartade fiskar. Nytt fiskekort erfordras om man önskar avliva fler fiskar.
  • Barn t.o.m. 17 år fiskar på målsmans fiskekort. Max två fiskar, vid fiske utan målsman gäller ordinarie pris.
  • Vid återutsättning av fisk är det förbjudet att använda trekrok. Se separata förhållningsregler som gäller vid catch & releasefiske.
  • För fiske från flytring krävs årskort eller särskilt fiskekort. Endast flugfiske tillåtet från flytring.
  • Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.
  • Skräpa inte ner i naturen, kvarglömda fiskelinor och annat skräp kan skada fåglar och andra djur. Medförda föremål får ej lämnas kvar.
 • Eldning endast tillåtet vid iordningställda eldplatser, engångsgrillar får endast användas i dessa. Respektera eldningsförbud vid brandfara.

Förutom ovan nämnda regler gäller även Fiskelagen (1993:787) och övrig fiskelagstiftning.

Enskede Sportfiskeklubb förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna eller stänga sjön för allt fiske.

Sandasjön har begränsat utrymme för att fiska från land. Växla fiskeplats och markera ej dessa i onödan. Visa hänsyn till andra fiskare.

OBS! Mer information om premiärer/eventuella stängda dagar finns på hemsidan.

Allt fiske sker på egen risk.