Styrelsen

Klicka på namnet för att skicka e-post, eller skicka till styrelsen@esfk.se.

Ordförande Andreas Falk Andreas Falk
Kassör Hilja Brorsson
Ledamöter Mårten Wall
  Jonas Emanuelsson img_5566
  Arne Hellman Arne Hellman
  Ivan Veskovic  Ivan Veskovic
Suppleant Fredrik Fiaschi
Suppleant James Lund  
Revisorer Björn Håkansson  
  Hans Thorell  
Valberedning Vakant  
     

Sektionsledare

Mete Arne Hellman
Fluga Jonas Emanuelsson
   
Matrialförvaltare och stugfogde Styrelsen
Miljö och sjöansvarig Jonas Emanuelsson
Tävlingskommittè Lars Hansson
  Lars Rudman
  Arne Hellman
Pimpel Mårten Wall
Spinn, jigg Arne Hellman
Ungdomsledare Mårten Wall
   
   
Vaktchef Petter Eriksson
Klubbrekord Mårten Wall
Kräftutskott Lars Hansson
  Anders Ahlgren
  Torbjörn Träff