ESFK:s insamlande av personuppgifter styrs av behandlandet och insamlandet

Behandlande av personuppgifter

  1. ESFK samlar in personuppgifter för att kunna driva sin verksamhet och för att leva upp till bokföringslagen, krav för bidrag och dylikt.
  2. ESFK samlar in nödvändiga personuppgifter för att kunna driva evenemang, tävlingar och liknande händelser.
  3. ESFK samlar ibland in personuppgifter som är frivilliga. Det är alltid möjligt att avstå.
  4. Uppgifter som inte längre behövs raderas.
  5. ESFK lagrar inte uppgifter längre än vad som kan motiveras.

Insamling av uppgifter

  1. Att be om medlemmars samtycke behövs inte för det som styrs av rättslig grund. Bokföringslagen styr detta.
  2. Samtycke ska vara frivilligt för att vara giltigt. Detta innebär att den som ska lämna samtycke måste av ESFK ges alternativa svarsmöjligheter.
  3. ESFK informerar medlemmarna om vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem. ESFK informerar medlemmarna om hur vi kommer att använda uppgifterna och hur länge vi kommer att spara dem.
  4. ESFK informerar om möjligheten att givet samtycke när som hels kan återkallas. Samt informera om övriga rättigheter beskrivna på Integritets­skydds­myndigheten. IMY.se ”De registrerades rättigheter”. Länk: De registrerades rättigheter | IMY 
  5. Den registrerade skall när som helst kunna återkalla samtycket. Det ska vara lika lätt att återkalla ett samtycke som att lämna det. T.ex. genom att mejla styrelsen@esfk.se