Artjakten 21

Senast uppdaterad 5/3.
I denna tävling lägger vi ihop längden på den längsta fisken av sjutton olika arter. Skicka bild på fisken mot ett mätinstrument till marten.wall@esfk.se. Får du sedan en längre skickar du in en ny bild, så byts fisken ut till den längre. Tävlingstiden är från 1/4-21 till 31/3-22.
Arterna är: abborre, björkna, braxen, gädda, gös, havsöring, id, lake, mört, regnbåge, ruda, röding, sarv, sik, skrubbskädda, strömming, och sutare.

Juniorer

1. Lukas Fredholm

331 cm

Abborre, gädda, mört, regnbåge, sarv, braxen, sutare, björkna, röding

2. Teodor Bang

218 cm

Abborre, mört, sarv, gädda, strömming

3. Tage Niklasson

90 cm

Strömming, gädda

4. Malcolm Berglin

44 cm

Mört, strömming

5. Samuel Bang

22 cm

Sarv

Sarv 22 cm

6. Erik Kuziyev

21 cm

Mört

7. Marley Berglin

20 cm

Strömming

Seniorer

1. Mårten Wall

586 cm

Abborre, björkna, braxen, havsöring, mört, regnbåge, sarv, sutare, strömming, ruda, gös, gädda, skrubba, röding

2. Arne Hellman

580 cm

Abborre, björkna, braxen, gädda, gös, id, mört, regnbåge, sarv, sik, strömming, sutare, ruda, skrubba

3. Anne-Marie Gileborg

338 cm

Abborre, björkna, braxen, mört, sarv, strömming, sutare, röding, skrubba, gädda

4. Kjell Ohlsson

286 cm

Gädda, abborre, strömming, regnbåge, röding, öring

5. Peter Larsson

165 cm

Abborre, braxen, björkna, sutare, regnbåge, rödspätta

6. Krister Nyberg

110 cm

Id, mört, abborre

7. Charlotte Nohre

48 cm

Björkna, strömming

8. Andreas Wetterhall

47 cm

Abborre