Symbolbeskrivningar

Till våra föreningsaktiviteter ska alla känna sig välkomna!
När vi skriver “alla är välkomna” så utgår vi från idrottens gemensamma värdegrund samt de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsidentitet och könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning (paracastingsport)
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Beskrivning av symboler:
Med dessa sex symboler vill vi tydliggöra vilka aktiviteter som passar vem för att underlätta för våra medlemmar. Känner du dig ändå osäker så är du välkommen att höra av dig och fråga.

Barn
Enklare ledarledda aktiviteter t ex kasta med spö, enklare tillverkning, kasta med spö, och fiske, kastlekar mm. Vårdnadshavare är alltid välkomna att delta och hjälpa till.

Ungdom
Aktiviteter med ansvariga ledare t ex utflykter, träning & tävling, kast med spö, samt tillverkning mm.

Vuxen
Aktiviteter som passar dig som är vuxen t ex kast med spö och fiska, aktivitetsbanor, tävling, träning, och utflykter.

Familj
Enklare aktiviteter där man deltar hela familjen tillsammans t ex kasta med spö, och fiska, pimpla, meta, och utflykter.

Senior
Aktiviteter som är anpassade för dig som är pensionär t ex kast med spö-banor, fika, samt utflykter.

Personer med funktionsnedsättning
Passar dig som har tillgänglighetsbehov, eller behov av extra stöd. Ange tillgänglighets-behovet du har vid anmälan till aktiviteten. Har du behov av ledsagare eller assistent så måste man lösa det själv.