Klubben

ESFK är en fiskeklubb belägen i Nacka och Stockholm. Vi har fler än 400 medlemmar och bedriver verksamhet inom en rad olika områden. Mycket kretsar kring Sandasjön, flugfiske, mete, isfiske, och ungdomsverksamhet. Historiskt sett har klubbens tävlingsverksamhet också haft en stark position. För närmare beskrivning läs vidare under rubrikerna om klubbens sektioner.

Förutom Sandasjön har klubben också fiskerätt i delar av Järlasjön, där vi bl a erbjuder kräftfiske till medlemmar och allmänheten, och Dammsjön-Lundsjön.

Tenntorp

I vårt arrende av Sandasjön ingår även det gamla torpet Tenntorp. Det är Nackas äldsta hus, byggt på 1600-talet. Läs mer här.
Idag använder vi huset endast som förvaringsutrymme eftersom det är i så dåligt skick.

Historik

ESFK bildades år 1951. Det är idag inte klart vilka personer som bildade klubben. Eller som satt i den första styrelsen, men nuvarande styrelse försöker att rekonstruera historien och vi ber därför alla som har information att kontakta oss. Foton är också intressant. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna bygga ut med mer info om klubbens historia.

Första ordförandeklubban
Första ordförandeklubban

Klubbens tidning grundades 1979 och hette från början Vaket.
vaket-nr-4-1979

När namnet Vaket togs av en fiskeklubb bytte tidningen namn till Dragbladet.
dragbladet-nr4-1983

Organisationsnummer 802009-2345.