Klubben

ESFK är en fiskeklubb belägen i Nacka och Stockholm. Vi har runt 300 medlemmar och bedriver verksamhet inom en rad olika områden. Mycket kretsar kring Sandasjön, flugfiske, isfiske och ungdomsverksamhet. Men historiskt sett har klubbens tävlingsverksamhet också haft en stark position. För närmare beskrivning läs vidare under rubrikerna om klubbens sektioner.

Förutom Sandasjön har klubben också fiskerätt i delar av Järlasjön och Källtorpssjön, där vi t.ex. bedriver kräftfiske.

Historik

ESFK bildades år 1951. Det är idag inte klart vilka personer som bildade klubben. Eller som satt i den första styrelsen, men nuvarande styrelse försöker att rekonstruera historien och vi ber därför alla som har information att kontakta oss. Foton är också intressant. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna bygga ut med mer info om klubbens historia.

Första ordförandeklubban
Första ordförandeklubban

Klubbens tidning grundades 1979 och hette från början Vaket.
vaket-nr-4-1979

När namnet Vaket togs av en fiskeklubb bytte tidningen namn till Dragbladet.
dragbladet-nr4-1983