Catch & Release

Information och förhållningsregler gällande Catch & Release fiske i Sandasjön

Tanken med Catch & Release är att den fångade fisken ska överleva. Det är därför viktigt att veta hur man på bästa sätt hanterar fisken för att ge den absolut bästa möjliga chans att överleva. Felaktig och vårdslös hantering gör att fisken dör vid eller strax efter återutsättning.

 • Använd hullinglös krok, inklämd hulling går lika bra.
 • Lek inte med fisken. Ta in den så fort som möjligt.
  Utmattad fisk samlar på sig mjölksyra i blodet och har det svårt att syresätta sig igen.
 • Anpassa utrustningen, använd inte för lätt spö eller för tunna tafsar.
 • Minimera stress för fisken. Hantera den inte mer än nödvändigt.
  Om du måste ta i den, blöt alltid händerna först för att inte skada slemskiktet.
  Ett tips är att hålla fisken upp o ned. Det gör den ofta tillfälligt paralyserad. Om fiskens slemskikt skadas får den lätt infektioner, blir angripen av svamp och parasiter.
 • Använd håv med skonsamt nät. Knutlöst eller gummi ger minst skador.
 • Håll fisken kvar i vattnet.
  En fisk kan inte andas ovanför vattenytan och får permanenta skador om den är ur vattnet i mer än 1-2 minuter. Håll den i håven så återhämtar den sig medan du krokar av. Då kan du även passa på att ta ett foto. Använd ett avkrokningsverktyg så går processen snabbare.
 • Lägg aldrig en fisk på land. Det förstör slemskiktet.
 • Rör aldrig fiskens gälar.
  Gälarna är fiskens andningsorgan och är väldigt känsligt för infektioner och skador.
 • Undvik att klämma på fisken.
  De inre organen är känsliga för klämskador, speciellt hjärtat.

Om fisken blöder kraftigt vid avkrokning, är djupt krokad, eller på något annat sätt är skadad ska den genast avlivas och räknas mot fångstkvoten.

När fisken skall återutsättas håll den i vattnet och stötta den försiktigt på undersidan av kroppen eller håll den varsamt framför stjärtfenan, tills den simmar iväg av egen kraft.

Då vattentemperaturen överstiger 18 grader har fisken det väldigt svårt att återhämta sig även om man hanterar den korrekt. Syrehalten i vattnet blir lägre ju varmare det blir. Fisken blir snabbare utmattad och klarar inte av att återhämta sig i det varma vattnet.
Avstå därför att utöva C&R vid höga vattentemperaturer.