Catch & Release

Information och förhållningsregler gällande Catch & Release fiske i Sandasjön

Tanken med Catch & Release är att den fångade fisken ska överleva. Det är därför viktigt att veta hur man på bästa sätt hanterar fisken för att ge den absolut bästa möjliga chans att överleva. Felaktig och vårdslös hantering gör att fisken dör vid eller efter återutsättning.

 • Använd alltid hullinglös krok! Kläm alltid in hullingen på hullingförsedda krokar. 
 • Anpassa utrustningen för att landa fisken så fort som möjligt.
  Utmattad fisk samlar på sig mjölksyra i blodet och har det svårt att återhämta sig. Kombinationen av utmattning och luftexponering kan vara dödlig. 
 • Använd alltid håv! Håv förenklar avkrokning och hantering avsevärt. Gummerat eller knutlöst nät ger minst skador på slemskiktet.
 • Håll fisken kvar i vattnet!
  Luftexponering är den faktor som enskilt orsakar störst skada! Högsta prioritet måste alltid vara att minimera tiden ovanför vattnet. 1 minut ovanför vattenytan kan vara tillräckligt för att orsaka permanenta eller dödliga skador, särskilt i kombination med utmattning. Låt fisken ligga under vattnet i håven och återhämta sig medan du krokar av, och eventuellt tar ett foto. Använd ett avkrokningsverktyg för att snabba på och minimera hanteringen.
 • Minimera stressen för fisken. 
  Fisken är redan stressad av att ha blivit krokad, hantera den därför inte mer än nödvändigt. Om du måste ta i den, gör det i vattnet och blöt alltid händerna först för att inte skada slemskiktet. Om fiskens skyddande slemskikt skadas kan den lätt få infektioner, bli angripen av svamp och parasiter. Ett tips är att hålla fisken upp o ned, det gör den ofta tillfälligt paralyserad. 
 • Hantera fisken varsamt! 
  Om en fisk måste lyftas ur vattnet, tänk på att tyngdlagarna fungerar annorlunda ovanför ytan. Skelettskador och skador på inre organ orsakas av ovarsam hantering. Lägg aldrig en fisk på land! Det skadar det skyddande slemskiktet. Undvik att trycka med fingrarna på den mjuka delen av buken. De inre organen är känsliga för klämskador, speciellt hjärtat. Lyft aldrig fisken i gälarna och undvik all kontakt med gälarna. De är väldigt känsliga för infektion och fysisk skada. Lyft aldrig en fisk enbart i stjärtspolen, stötta alltid försiktigt med en svagt kupad handflata under bröstfenorna där fisken är mer rigid. Lyft enbart i stjärtspole kan leda till skador på ryggrad och nervsystem.   

  När fisken ska återutsättas, håll den i vattnet och stötta den försiktigt på undersidan, tills dess att den simmar iväg av egen kraft.

   

Om fisken blöder kraftigt vid avkrokning, är djupt krokad, eller på något annat sätt är skadad ska den genast avlivas och räknas mot fångstkvoten.

Då vattentemperaturen överstiger 18 grader har fisken det väldigt svårt att återhämta sig, även vid korrekt hantering. Syre löser sig sämre vid stigande vattentemperatur, vilket gör att syrehalten sjunker ju varmare vattnet blir. Fisken blir snabbt utmattad och klarar inte av att återhämta sig i det varma vattnet.
Avstå därför att utöva C&R vid höga vattentemperaturer.