Ny tidpunkt för medlemsmötet

Onsdag den 6:e december kl 18.30 bjuder vi in till  höstmöte där vi går igenom årets verksamhet och förslaget på nästkommande års verksamhetsplan.

Vi bjuder på smörgåstårta, varför vi vill ha din anmälan via detta formulär senast 5/12.

Nytt för i år (sedan beslut på årsmötet 2023) är att vi på höstmötet fastställer budget för nästkommande räkenskapsår (1 jan – 31 dec 2024). Styrelsens förslag till budget ser ut så här:

Övrigt som lyfts på mötet är:

Provfisket i Sandasjön 2024
Ny spång och isättningsbrygga Sandasjön 2024
Årskort Sandasjön 2024
Vi behöver en ny ansvarig för kräftfisket 2024, då Lasse pensionerar sig vid 80 års ålder
Utvecklingen inom Castingverksamheten.

Plats:
Brf Vingens föreningslokal, Pilotgatan 28-30, Skarpnäck. Observera att det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser i Skarpnäck.

Vi bjuder på smörgåstårta, varför vi vill ha din anmälan via detta formulär senast 5/12.

Prova-på parasport

Igår lördag deltog klubben i Beckomberga sim-, och sporthall på en prova-på dag för funktionsnedsatta barn.
De allra flesta provade på att kasta med spö försedd med magnet mot plåtfiskar utlagda på golvet. Det är givetvis inte så lätt att få till tekniken rätt när man aldrig har hållit i ett fiskespö förut, men efter en stunds övande var det flera av barnen som kunde veva in fiskar. Jättekul att se!
Nästa prova-på dag är 18/11 på samma plats kl 12.30.

Nationell ungdomsledarträff – Rättvik

Vi har många juniormedlemmar i vår klubb, och behöver bli fler ungdomsledare!

”I Sverige har vi många fantastiska föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, under träffen har du möjlighet att få träffa andra engagerade föreningsmedlemmar och få inspiration. 2023 hålls träffen i Rättvik.

Så häng med på en lyxig helg i vackra Rättvik den 23-24 sep där ni får bli inspirerade, äta god mat och uppleva ett drömfiske!”

I kursen ingår boende och mat. Förbundet bidrar till reseersättning.

Anmäl ditt intresse som ungdomsledare, oavsett om du kan närvara vid denna träff eller inte, till styrelsen@esfk.se.

Foto: Sportfiskarna

Städdagen

Igår blev det bra uppslutning för röjning kring Tenntorp, lagning av en spång vid Sandasjön, och städning och inventering i baracken.
Det blev en rejäl hög med grenar som vi lade upp vid skogsbrynet. Vi förberedde även för sådd av ängsblommor till fromma för insekter.
Nu återstår bara att frakta skräp till en återvinningscentral.

Sportfiskekortet

Nu har Sportfiskekortet i pappersform anlänt. Vi tillsammans med Sportfiskarna försöker få till en digital lösning via iFiske, men tills det är klart kommer vi att använda papperskorten som vanligt.

Nytt för i år är att korten hämtas vid något av våra arrangemang, såsom utflykter, tävlingar, eller t ex årsmötet. Du behöver inte delta på aktiviteten för att hämta kortet.

Du som absolut inte kan komma förbi vid tillfälle får kortet hemskickat. Meddela anne-marie.gileborg@esfk.se det i så fall.

Revisorer sökes

Inför årsmötet söker vi två personer som revisorer i klubben, då båda platserna har blivit vakanta.
Som revisor ska du granska styrelsens arbete, och hur den hanterar klubbens ekonomi. Revisorerna får löpande styrelseprotokollen, och har inloggning till klubbens bokföring som gör det enkelt att följa styrelsens arbete, och den ekonomiska förvaltningen.

Föreslå någon du tror kan vara intresserad, eller ännu hellre dig själv. Meddela valberedningens sammankallande på andreas.falk@esfk.se.

Utan förslag på revisorer kan årsmötet komma att dra ut på tiden!

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Enskede Sportfiskeklubb hälsas välkomna till årsmöte tisdag 18/4 kl 18.30, som även i år hålls på Älta Kulturknut. Kallelse och handlingar skickas också via den e-postadress du har uppgivit.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. För att ha rösträtt på årsmötet krävs att årsavgiften är betald senast 31 mars och att man är över 16 år.

Inga motioner har inkommit till styrelsen. Två propositioner från styrelsen finns.
Meddela styrelsen om du har något du vill att årsmötet diskuterar under punkt 16, övriga frågor. Observera att årsmötet ej kan fatta beslut under denna punkt.


Valberedningens förslag kommer att presenteras inom kort.
Övriga handlingar finns nedan.

Datum: Tisdag 18 april 2023
Tid: Kl 18.30
Plats: Älta Knutpunkt i Älta centrum


Vi bjuder på fika med smarriga smörgåstårtor från Greenhill Catering AB.

Varmt välkomna!

Höstmöte 14 november

Måndagen 14:e november (OBS! Ändrat datum) håller vi höstmötet där vi går igenom verksamheten hittills och styrelsens förslag för resten av medlemsåret fram t o m 31/3.

Vi går även igenom ett förslag till budget för nästa kalenderår (1/1-31/12).

Fisktillgången till Sandasjön är osäker, vilket vi kommer att diskutera.

Det blir en genomgång av regler och ställning av klubbrekord och Årets Längd-tävling.

Vi kommer även att informera om den nya klubbåten.

Plats: Älta Knutpunkt i Älta centrum kl 18.30. Vi bjuder på smörgåstårta varför vi vill ha din anmälan på mejl till styrelsen senast 13/11.

Älta knutpunkt

Välkommen att vara med och påverka klubbens verksamhet och framtid!

Hälsningar,
Styrelsen