Castingsport


Vår förening, och därmed alla våra medlemmar, är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) genom vårt medlemskap i Svenska Castingförbundet.

Castingsport idag är kast med spö vilket innebär att väldigt många personer i Sverige bedriver castingsport t ex när man fiskar eller kastar på måldukar. En verksamhet som passar vår förening väldigt bra.

Fakta om Castingsport, kasta med spö

I Sverige har Casting vuxit fram ur sportfisketävlingar. Man insåg vid dessa tävlingar det nödvändiga i att förkovra sig i att kasta långt och träffsäkert med sitt fiskeredskap. Detta ledde då till att man började tävla i Casting. År 1939 antogs reglerna för kasttävlingar av Sveriges Riksidrottsförbund. Castingsporten var ända fram till 1961, då det var dags att bilda ett eget förbund, ett utskott i Svenska Sportfiskeförbundet. Castingförbundet blev då antagen av Riksidrottsförbundet och blev en egen erkänd tävlingsidrott.

Idag kan man tävla i fluga, spinn och haspel i de två disciplinerna Flugkastning (som kastas på vatten) och Casting (som kastas på land) både nationellt och internationellt. Nationellt finns det tävlingsklasser inom junior, senior samt paracastingsport. Tävlingsdeltagarna är alltifrån nybörjare till proffs. Här kan du läsa mer om tävling: https://www.castingsport.se/tavla-i-castingsport/.

Det är viktigt att alla känner sig välkomna till vår förening och därför känns det extra bra att Castingförbundets och vår föreningsverksamhet utgår från idrottens gemensamma värdegrund samt de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsidentitet och könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning (paracastingsport)
  • Sexuell läggning
  • Ålder