Artjakten 22

Uppdaterad 22/5, 28/5, 31/5, 1/6, 5/6, 7/6, 12/6, 17/6, 18/6, 24/6.
Skicka in bild på din fisk lagd ovan på någon form av måttband! Man vinner en fin pokal för årets längsta fisk. Det är 18 olika arter i tävlingen.
Tävlingen är indelad i 3 klasser: yngre juniorer (upp till 14 år), och äldre juniorer (15-19 år), samt seniorer (20 år och äldre).

Följ med på utflykterna så visar vi dig hur du gör för att fånga de olika arterna!

I denna tävling vill vi också inspirera dig att variera ditt fiske och skickar in bilder på flera arter. Du deltar då i en gren för upp till 5, 6-10 eller 11-18 av arterna nedan. I de grenarna lägger vi ihop längden på den längsta fisken av varje art. Du ska inte anmäla dig i någon gren, utan det avgörs vartefter. Det finns 3 priser i varje gren, och man kan bara vinna pris i en gren.

Skicka bilderna vartefter till marten.wall@esfk.se. Får du sedan en längre skickar du in en ny bild, så byts fisken ut till den längre. Tävlingstiden pågår från 1/4-22 till 31/3-23.

Arterna är: Upp till 5: abborre, björkna, braxen, löja, och mört. 6-10: +gädda, regnbåge, sarv, strömming, och sutare. 11-18: +gös, havsöring, id, lake, ruda, röding, sik, och skrubbskädda.

Yngre juniorer

1. Lukas Fredholm

168 cm

Löja, mört, braxen, abborre, gädda

2. Teodor Bang

106 cm

Gädda, mört, sarv

3. Leo

38 cm

Abborre

4. Félix Thunman

23 cm

Braxen

5. Liam Stubin

22 cm

Strömming

Äldre juniorer

1. Gustaf Orre Johansson

55 cm

Björkna, mört, sarv

Seniorer

1. Mårten Wall

429 cm

Björkna, braxen, gädda, löja, mört, regnbåge, röding, sik, strömming, sarv, sutare, abborre

2. Anne-Marie Gileborg

230 cm

Gös, löja, mört, strömming, sutare, braxen, abborre, björkna, sarv

3. Kjell Ohlsson

225 cm

Abborre, gädda, regnbåge, mört, strömming, löja

4. Arne Hellman

162 cm

Strömming, mört, braxen, sarv, sutare

5. Peter Larsson

98 cm

Strömming, gädda, sutare

6. Anne-Maria Stubin

74 cm

Gädda

[lmt-post-modified-info]