Medlem berättar

Här publiceras intervjuer med medlemmar. 
Skälen till att medlemmar intervjuas är att vi tycker att de har en historia om klubben att berätta.

Hans Thorell