Djupkarta

Kartor över Sandasjön

Kartorna finns nedan i pdf-format. De är också uppsatta vid parkeringen och nere vid sjön.

Djupkartan: Sandasjöns djup i meter

Kartan över bottenhårdheten: Sandasjön bottenhårdhet
Hårdheten visas på en skala från 0-100 där högre siffror är hårdare botten. Att allt över 80 är ren sten, runt 50 är mer grus eller grus/lera och allt runt 20-30 är rent finsediment.