Uppdaterat: Angående årskort och parkeringstillstånd!

p10000211

Flera personer har ringt och undrat om parkeringstillstånd och årskort för 2011.

Svaret är att både p-tillstånd och fiskekort för 2010 gäller t.o.m 31 mars 2011, då det följer esfk’s verksamhetsår.

Se som vanligt till att ha parkeringstillståndet väl synligt i framrutan samt att alltid ha fiskekortet med dig vid sjön!

/Esfk