Årets längd

Senast uppdaterad 8/11

Juniorer

1. Lukas Fredholm

305 cm

Abborre, gädda, mört, regnbåge, sarv, braxen, sutare, björkna

2. Teodor Bang

218 cm

Abborre, mört, sarv, gädda, strömming

3. Tage Niklasson

90 cm

Strömming, gädda

4. Malcolm Berglin

44 cm

Mört, strömming

5. Samuel Bang

22 cm

Sarv

Sarv 22 cm

6. Erik Kuziyev

21 cm

Mört

7. Marley Berglin

20 cm

Strömming

Seniorer

1. Arne Hellman

572 cm

Abborre, björkna, braxen, gädda, gös, id, mört, regnbåge, sarv, sik, strömming, sutare, ruda, skrubba

2. Mårten Wall

547 cm

Abborre, björkna, braxen, havsöring, mört, regnbåge, sarv, sutare, strömming, ruda, gös, gädda, skrubba

3. Anne-Marie Gileborg

296 cm

Abborre, björkna, braxen, mört, sarv, strömming, sutare, röding, skrubba

4. Kjell Ohlsson

192 cm

Gädda, abborre, strömming, regnbåge

5. Peter Larsson

151 cm

Abborre, braxen, björkna, sutare, regnbåge

6. Krister Nyberg

75 cm

Id, mört

7. Charlotte Nohre

48 cm

Björkna, strömming