Årets längd

Juniorer

1. Lukas Fredholm

305 cm

Abborre, gädda, mört, regnbåge, sarv, braxen, sutare, björkna

2. Teodor Bang

194 cm

Abborre, mört, sarv, gädda

3. Samuel Bang

22 cm

Sarv

Sarv 22 cm

4. Malcolm Berglin

21 cm

Mört

4. Erik Kuziyev

21 cm

Mört

Seniorer

1. Arne Hellman

513 cm

Abborre, björkna, braxen, gädda, gös, id, mört, regnbåge, sarv, sik, strömming, sutare, ruda

2. Mårten Wall

435 cm

Abborre, björkna, braxen, havsöring, mört, regnbåge, sarv, sutare, strömming, ruda, gös

3. Anne-Marie Gileborg

224 cm

Abborre, björkna, braxen, mört, sarv, strömming, sutare

4. Kjell Ohlsson

113 cm

Gädda

5. Peter Larsson

151 cm

Abborre, braxen, björkna, sutare, regnbåge

6. Krister Nyberg

75 cm

Id, mört

7. Charlotte Nohre

48 cm

Björkna, strömming